ZEN MEDITATIE
Op de CD: "Mediteren voor beginners"
bieden we vier veel gebruikte
vormen van mediteren aan.

Zen Meditatie


Zen-meditatie is een vorm van meditatie die ontwikkeld is binnen de Boeddhistische traditie, met name in China.
Vandaar uit is het ondermeer in Japan terecht gekomen, waar de Zen-traditie een grote invloed heeft gekregen op vele aspecten van de cultuur aldaar (de martiale kunsten, zoals aikido en judo, het bloemschikken, architectuur, kalligrafie, schilderkunst, thee-ceremonie e.d.).
Tot op de dag van vandaag wordt het in Japan vooral door monniken beoefend.


Wat de essentie van Zen precies inhoudt is moeilijk om exact in woorden weer te geven. Zen-meditatie kun je zien als een vereenvoudiging, een stilering of een model van ons dagelijks leven. Ons hele complexe bestaan wordt als het ware gereduceerd tot één handeling, namelijk de handeling van het 'zitten' of 'Zazen'.
Zazen of zittende meditatie is de meditatievorm die beoefend wordt in het Zen-boeddhisme. Zazen wordt beoefend om bevrijd te raken van lijden, door het realiseren van een kalme, wakkere geest die niet wordt gehinderd door hevige emoties en illusies.

Als je kijkt naar het wezenlijke van meditatie, komen alle meditatieve tradities en -technieken in praktisch opzicht min of meer op hetzelfde neer. Het onderscheid met andere meditatievormen is misschien, dat Zen-meditatie een nogal nuchtere, praktische en recht-door- zee benadering kent.